JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1996. ÉVI XXXI. TÖRVÉNY A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL, A MŰSZAKI MENTÉSRŐL ÉS A TŰZOLTÓSÁGRÓL 2020.ÉVI XXXI. TÖRVÉNY 35§ MELY AZ 1996. ÉVI TÖRVÉNY EGYES RÉSZLETEIT MÓDOSÍTJA 30/1996. (XII. 6.) BM RENDELET A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KÉSZÍTÉSÉRŐL 253/1997. (XII. 20.) KORM. RENDELET AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEKRŐL 28/2000. (X. 11.) EÜM RENDELET A TŰZVÉDELEM ÉS A MŰSZAKI MENTÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KVVM EGYÜTTES RENDELET A MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI LÉGI MUNKAVÉGZÉSRŐL 59/2005. (VII. 18.) GKM RENDELET A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI FŐÜGYELETI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁRÓL, MŰKÖDÉSÉRŐL, VALAMINT EGYES BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 9/2015. (III. 25.) BM RENDELET A HIVATÁSOS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEKNÉL, AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁGOKNÁL, AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEKNÉL, VALAMINT AZ EZ IRÁNYÚ SZAKÁGAZATOKBAN FOGLALKOZTATOTTAK SZAKMAI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS SZAKMAI KÉPZÉSEIRŐL 22/2009. (VII. 23.) ÖM RENDELET A TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL 15/2010. (V. 12.) ÖM RENDELET A TŰZOLTÁSI, MŰSZAKI MENTÉSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ TŰZVÉDELMI TECHNIKA ALKALMAZHATÓSÁGÁRÓL 7/2011. (III. 8.) NFM RENDELET A MEZŐGAZDASÁGI VEGYSZEREK ÉS ÜZEMANYAGOK MEZŐGAZDASÁGI VONTATÓVAL VAGY LASSÚ JÁRMŰVEL VONTATOTT PÓTKOCSIVAL TÖRTÉNŐ KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁRÓL 173/2011. (VIII. 24.) KORM. RENDELET A POLGÁRI CÉLÚ PIROTECHNIKAI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletAZ ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATRÓL 39/2011. (XI. 15.) BM RENDELET A TŰZOLTÓSÁG TŰZOLTÁSI ÉS MŰSZAKI MENTÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL 239/2011. (XI. 18.) KORM. RENDELET AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁGOKRA, VALAMINT A HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG, ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET FENNTARTÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL 42/2011. (XI. 30.) BM RENDELET A HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK ÁLTAL VÉGEZHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRÉRŐL, VALAMINT A HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGI CÉLOKAT SZOLGÁLÓ INGATLANOK, FELSZERELÉSEK KAPACITÁS KIHASZNÁLÁSÁT CÉLZÓ HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 43/2011. (XI. 30.) BM RENDELET A KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉGEK ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉRŐL 44/2011. (XII. 5.) BM RENDELET A TŰZESETEK VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL 259/2011. (XII. 7.) KORM. RENDELET A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETEKRŐL, A TŰZVÉDELMI BÍRSÁGRÓL ÉS A TŰZVÉDELEMMEL FOGLALKOZÓK KÖTELEZŐ ÉLET- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSÁRÓL 45/2011. (XII. 7.) BM RENDELET A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁRA KÖTELEZETT FOGLALKOZÁSI ÁGAKRÓL, MUNKAKÖRÖKRŐL, A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ OKTATÁSSZERVEZÉSRŐL ÉS A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL 47/2011. (XII. 15.) BM RENDELET A TŰZVÉDELMI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYAIRÓL 50/2011. (XII. 20.) BM RENDELET A BEJELENTÉSKÖTELES TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ÉS FOLYTATÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL 375/2011. (XII. 31.) KORM. RENDELET A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 16/2012. (IV. 3.) BM RENDELET AZ EGYES TŰZMEGELŐZÉSI HATÓSÁGI, SZAKHATÓSÁGI ELJÁRÁSOKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT FIZETENDŐ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJRÓL 2012. ÉVI XC. TÖRVÉNY A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL 63/2012. (XII. 11.) BM RENDELET A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI SZABÁLYAIRÓL 347/2012. (XII. 11.) KORM. RENDELET A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 367/2012. (XII. 17.) KORM. RENDELET A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG PIACFELÜGYELETI ELJÁRÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL 57/2013. (II. 27.) KORM. RENDELET A TELEPENGEDÉLY, ILLETVE A TELEP LÉTESÍTÉSÉNEK BEJELENTÉSE ALAPJÁN GYAKOROLHATÓ EGYES TERMELŐ ÉS EGYES SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGEKRŐL, VALAMINT A TELEPENGEDÉLYEZÉS RENDJÉRŐL ÉS A BEJELENTÉS SZABÁLYAIRÓL 58/2013. (II. 27.) KORM. RENDELET A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CCIX. TÖRVÉNY EGYES RENDELKEZÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 275/2013. (VII. 16.) KORM. RENDELET AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK ÉPÍTMÉNYBE TÖRTÉNŐ BETERVEZÉSÉNEK ÉS BEÉPÍTÉSÉNEK, ENNEK SORÁN A TELJESÍTMÉNY IGAZOLÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL 55/2013. (X. 2.) BM RENDELET AZ EGYES ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELŐSÉGÉNEK A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL, A MŰSZAKI MENTÉSRŐL ÉS A TŰZOLTÓSÁGRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI XXXI. TÖRVÉNY 13. § (4) BEKEZDÉS E) PONTJA SZERINTI IGAZOLÁSÁNAK ESETEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL 12/2014. (II. 21.) BM RENDELET A SZÉN-MONOXID ÉRZÉKELŐ BERENDEZÉSRE VONATKOZÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEKRŐL 53/2014. (XII. 5.) BM RENDELET A TŰZVÉDELMI MŰSZAKI BIZOTTSÁG LÉTREHOZÁSÁNAK, ÖSSZETÉTELÉNEK, FELADATKÖRÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL 14/2015. (II. 10.) KORM. RENDELET A FLUORTARTALMÚ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOKKAL ÉS AZ ÓZONRÉTEGET LEBONTÓ ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL 9/2015. (III. 25.) BM RENDELET A HIVATÁSOS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEKNÉL, AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁGOKNÁL, AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEKNÉL, VALAMINT AZ EZ IRÁNYÚ SZAKÁGAZATOKBAN FOGLALKOZTATOTTAK SZAKMAI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS SZAKMAI KÉPZÉSEIRŐL További részei hatályba lépnek 2017. szeptember 1-jén. 41/2015. (VII. 3.) NFM RENDELET AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEKET VÉGZŐ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK KÉPZÉSÉNEK, VIZSGÁZTATÁSÁNAK ÉS KÉPESÍTÉSÉNEK, VALAMINT VÁLLALKOZÁSOK KÉPESÍTÉSI RENDSZERÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A KÉPZÉSI, KÉPESÍTÉSI ÉS VIZSGÁZTATÁSI DÍJ MÉRTÉKE ÉS MEGFIZETÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL 2015. ÉVI CCXI. TÖRVÉNY A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI TEVÉKENYSÉGRŐL További részei hatályba lépnek 2016. július 1-jén. 401/2015. (XII. 15.) KORM. RENDELET A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI SZERV KIJELÖLÉSÉRŐL 73/2015. (XII. 21.) BM RENDELET A BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ, ILLETVE TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSÉNEK, HASZNÁLATBAVÉTELÉNEK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSÉRE IRÁNYULÓ HATÓSÁGI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL A honlapunkon feltüntetett jogszabályokat tartalmazó információk tájékoztató jellegűek, a változásának, bővítésének jogát fenntartjuk!